Proizvodnja poljoprivrednih proizvoda

 

Ono što nas je podstaklo na bavljenje trgovinom poljoprivrednih proizvoda jeste tradicionalna poljoprivredna proizvodnja koja se prenosila sa kolena na koleno 3 generacije u nazad i koja je nastavljena i danas. 

U slopu naše grupacije nalaze se površine obradivog zemljišta na teritoriji zapadnobačkog okruga, tačnije opština Sombor. Biljna poljoprivredna proizvodnja obuhvata proizvodnju osnovnih ratarskih kultura i to pšenica, kukuruz, soja i suncokret. 

U ostvarivanju optimalnog prinosa trudimo se da unapređujemo proizvodnju svakodnevnim unapređenjem svih potrebnih faktora: Obrade tla, kvalitetnog đubrenja, zaštitnih sredstava, mehanizacije kao i ljudskih faktora.

Nidel Agrar d.o.o.

Venac Živojina Mišića 4, lokal 5

Sombor

Telefon: +381642398832

Email: office@nidel.rs

Pratite nas na: